Studentstage

Wij bieden universitaire rechtenstudenten en hbo- en mbo studenten in een juridische studierichting de mogelijkheid om een student-stage bij ons te lopen. Dit kan in het kader van een vrijwillige of de verplichte stage binnen de opleiding. De stage kan van 2 tot 12 maanden duren. Student-stagiaires maken in die tijd kennis met alle aspecten van de advocatuur en van een advocatenkantoor. Zij voeren in die tijd alle bij hun specifieke studie behorende werkzaamheden en opdrachten uit.

Een student stagiaire krijgt bij ons een zeer divers aanbod aan werkzaamheden in diverse sectoren en rechtsgebieden:
  • het bijwonen van zittingen
  • het deelnemen aan kantooroverleg
  • het bijwonen van besprekingen met cliënten en wederpartijen
  • het doen van juridisch onderzoek
  • het schrijven van adviezen, notities, concept-correspondentie en concept-processtukken
  • het deelnemen aan kantooractiviteiten
Wij begeleiden onze student-stagiaires intensief  en rapporteren zo vaak als nodig aan hun opleidingsorganisatie. Afhankelijk van de duur van de stage vinden er een of meer evaluatiegesprekken plaats en elke student-stagiaire ontvangt een eindbeoordeling.

We verwachten van onze student-stagiaires een hoge mate van inzet en betrokkenheid. Dat betekent dat ze gedurende de kantooruren aanwezig zijn, soms zelfs daarbuiten, dat ze respect hebben voor ons, onze cliënten en onze regels (o.a. geheimhouding) en dat ze hun mobiel wat vaker links laten liggen. Alleen op die manier kan een student-stagiaire echt  meedraaien in de dagelijkse praktijk van ons kantoor en zich een goede indruk vormen van de advocatuur.   

Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout