Wij werken als team. Al onze zaken en al onze cliënten worden primair als zaken en cliënten van ons kantoor beschouwd. Alle advocaten en de ondersteunende staf kennen onze cliënten en de cliënten kennen het hele team. Dat betekent dat uw zaken altijd de nodige prioriteit krijgen en dat u altijd antwoord krijgt op uw vragen over uw zaak. Bij ons steunt u niet op één advocaat, maar op het hele team van samenwerkende advocaten, met hun gezamenlijke juridische expertise.


Elk dossier is een kantoordossier, van het hele team en niet van één individuele advocaat. Natuurlijk doen wij geen dubbel werk. En het feit dat wij als team werken, betekent niet dat u meer kosten maakt.
In principe behoudt u één advocaat als aanspreekpunt en beheert die advocaat uw zaken. Maar als deze afwezig is of het te druk heeft, dan kan één van de andere advocaten u bijstaan, uw vragen beantwoorden. En hij of zij zorgt er voor dat uw zaak geen vertraging oploopt. Daarom zijn al onze advocaten op de hoogte van de stand van zaken in alle dossiers.

Wij behandelen veel zaken van een groot belang en/of met omvangrijke dossiers. In die zaken biedt onze teamaanpak grote voordelen. We werken samen, maar verdelen de deeltaken, koppelen resultaten en stukken naar elkaar terug, bespreken relevante wetgeving en jurisprudentie, brainstormen zo nodig over creatieve 'out of the box' invaslhoeken, zijn kritisch op elkaars productie en houden elkaar scherp, alles in het belang van het product voor onze cliënten. Uiteraard wordt u als cliënt hier ook bij betrokken, eerst om de feiten en bewijsstukken zo goed mogelijk aan te leveren, later om uw visie op de tussenstand' te geven en uiteindelijk om de concept eindproducten te beoordelen. Op deze wijze werken wij altijd toe naar een eindproduct van u en ons team gezamenlijk, dat volledig uw instemming heeft.

Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout