Art, Design, Media & Sport

advocaat art design media muziek

Niet alleen de juridische creativiteit is een wezenskenmerk van ons kantoor. Wij hebben van oudsher ook grote interesse voor de creatieve sector, zowel voor de kunstenaars en makers van kunstzinnige werken, als voor de producenten en exploitanten van auteursrechtelijke werken en rechten van intellectuele eigendom. Onze advocaten hebben deels zelf een achtergrond in de multimedia en reclamebranche. Wij weten dus waarover wij adviseren.

Kunst

Onder kunst worden creatieve menselijke uitingen verstaan. Schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie en film. Maar ook interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang en dans. Deze uitingen van menselijke expressie kunnen een grote materiële en emotionele waarde vertegenwoordigen. Deze waarde kunnen wij beschermen. Wij staan artiesten en kunstenaars bij in het beschermen en exploiteren van hun werken en hun rechten van (intellectuele) eigendom .

Het is voor een kunstenaar soms moeilijk om de waarde van een werk in te schatten. Wij zijn laagdrempelig en benaderbaar  om hen in een vroeg stadium te kunnen adviseren over hun rechtspositie. En zo nodig kunnen wij voor hen optreden tegen inbreuk op een recht of namaak van het kunstwerk.

Reclame en vormgeving

Wij hebben zeer ruime ervaring en diepgaande kennis van de reclame-industrie, merken en vormgeving. Wij kunnen inhoudelijk meedenken over speciale druktechnieken, programmeertalen of databases. Termen als rotatiedruk, Creative Suite, MySQL of PHP zijn ons niet vreemd. Wij snappen waarom cliënten bepaalde technieken toepassen, wat hun belangen zijn en hoe dit hun marktpositie bepaalt. Door dit inzicht kunnen wij bedrijven in de reclame en vormgeving bijstaan. 
art-design-media
media-vormgeving
advocaat-kunst-theater

Media

Het aantal media is de afgelopen jaren snel gegroeid. Het aantal media is uiteraard snel gegroeid. Nieuws verspreidt zich veel sneller via social media. Dat kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, waarbij de scheidslijn tussen de vrije mening en laster soms moeilijk te herkennen is. Snelle actie is soms vereist.

Sport

Bij sportrecht wordt al snel aan grote sponsorcontracten voor internationale topsorters gedacht. Maar ook op nationaal en op amateurniveau komt gedegen juridische kennis steeds beter van pas. Besturen van sportverenigingen hebben beschikking over steeds grotere budgetten. Sponsorinkomsten vormen steeds meer een substantieel onderdeel van de financiering van verenigingen. Daarnaast huren verenigingen steeds meer externe professionals in: Spelers, trainers, cateraars en managers. Dat vraagt om doortastende adviezen op grond van een duidelijk inzicht in de belangen van de betrokken partijen.  Wij hebben het overzicht, wij begrijpen uw belangen.


juridisch-advies-media
artiesten-recht-advocaat
sport-media-bijstand

Wij zijn uw adviseur in zaken over:

 • auteursrecht
 • modellenrecht
 • merkenrecht
 • portretrecht en fotografie
 • vrijheid van meningsuiting / bescherming privacy 
 • informatierecht
 • software / hardware / chips / usb
 • technologie / ICT 
 • octrooien
 • reclame en vormgeving
 • handelsnaamrecht
 • copyright / trademark / patent 
 • sportverenigingen
 • sponsorcontracten
 • overdracht van intellectuele eigendomsrechten
 • licentieovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • rechtspersonenrecht
 • verenigingen en stichtingen
 • verzekeringen
 • overheid / vergunningen
 • banken / financiering
 •  sportmanagement
 • spelerscontracten / makelaars
 • contracten en algemene voorwaarden
 • brancheregels en voorwaarden
 • geheimhouding
 • kort geding en andere gerechtelijke procedures
 • anti-piraterij (import van inbreukmakende zaken)
 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en coöperaties
Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout