Nieuws

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 579 niet laden

woensdag 21 oktober 2020 07:47

Overeenkomsten, overmacht en de coronacrisis


Door de coronacrisis worden veel orders afgebeld door handels- partijen. Royal FloraHolland waarschuwde begin april op haar website dat kopers en telers niet in een loopgravenoorlog moeten belanden. Heel vaak wordt dan gezegd dat de coronacrisis voldoende reden is om ‘overmacht’ aan te voeren. Maar is dat ook zo? Een aantal vragen en antwoorden rond deze materie.
Luitzen van der Sluis van advocatenkantoor DVDW staat veel telers bij, die te maken hebben met annulering van orders door corona. “Telers kunnen door de crisis hun bloemen en planten helaas niet altijd kwijt. Door de coronacrisis wordt niet altijd een goede inschatting gemaakt van de (on-)mogelijkheden voor afname en eindafzet. Handelspartijen mogen het risico dat hun eindklant niet afneemt, niet zomaar afwenden op hun leveranciers. Tenzij daar specifieke afspraken over zijn gemaakt.”

Afnemen en betalen
Als een Nederlandse handelaar bij een teler inkoopt, dan moet hij volgens advocaat Van der Sluis twee dingen doen. Afnemen en betalen. Tenzij anders is afgesproken, staat de teler volledig buiten de relatie met de eindafnemer van de handelaar. De overeenkomst blijft te allen tijde gelden tussen leverancier en afnemer. Als een afnemer een order wil annuleren, dan moet gekeken worden wat de partijen zijn overeengekomen in hun contract. Als er geen annuleringsmogelikheid is opgenomen in het contract, dan kan de afnemer niet zoveel, want het uitgangspunt blijft dat overeenkomsten moeten worden nagekomen.
Als een afnemer zegt dat het door de crisis komt, wordt al snel gesproken over overmacht. Maar dat is volgens Van der Sluis eigenlijk alleen een ’excuus’ om schadeplichtigheid te voorkomen. ,,Het betekent niet dat de afnemer geen verplichtingen heeft. Bovendien is het vaak helemaal niet van toepassing, want daarvoor moet het nakomen van het contract zo goed als onmogelijk zijn. De handelaar kan zijn verplichtingen nakomen, en moet dat ook doen.”

Annulering uit Nederland
Perk- en potplantenkwekerij Meerlos kreeg rond 20 maart meerdere annuleringen van exporteurs met eindklanten in landen met een totale lockdown; er was in die situaties duidelijk sprake van overmacht en dus een gegronde reden om de order te annuleren. Marianne van der Meer: ,,We kregen echter ook een annulering van een exporteur met een Nederlandse eindklant. De exporteur gaf als reden het coronavirus. Omdat Nederland niet in een lockdown verkeerde, gingen wij niet akkoord met deze annulering. De klant hield in eerste instantie voet bij stuk, waarna wij contact hebben opgenomen met de afdeling Order- en Risicoadvies (ORA) van Royal Holland om juridisch advies in te winnen.”
Marianne van der Meer, Pot- en perkpiantenkwekerij Meerlos:
‘Je wil de relatie met je klant goed houden, maar Je moet ook opkomen voor je bedrijfsbelang’
Na overleg heeft de kwekerij een e-mail opgesteld om formeel te maken dat ze niet akkoord ging met de annulering. Daarop volgde een opening voor gesprek, ,,De exporteur vond de situatie net zo vervelend als wij en was zeer bereid om mee te denken over een passende oplossing. Het was voor ons een duivels dilemma; enerzijds wil je de relatie met je klant goed houden, maar anderzijds moet je opkomen voor je bedrijfsbelangen in deze moeilijke tijd. We zijn blij dat we gezamenlijk tot een oplossing zijn gekomen, met hulp van de afdeling ORA.”

Afspraak is afspraak
Peter Steenbergen, advocaat in de Bollenstreek, behandelt een aantal zaken van telers die problemen met annuleringen hebben. ,,De basis van de afspraken is het contract. Afspraak is afspraak! Als er al gekocht is dan moet er betaald worden. Zo maar de levering afzeggen en ook niet betalen, dat kan niet. Zelfs als de afnemer niet geleverd wil krijgen, dan moet hij nog betalen. Die betaling kun je afdwingen. Kijk altijd naar de algemene voorwaarden die zijn afgesproken. Is er bijvoorbeeld wel sprake van overmacht? Vaak geldt dat voor afnemer en leverancier. Dan zal er toch een oplossing moeten komen. Natuurlijk is het ook van belang om hier commercieel mee om te gaan vanwege de langetermijnrelatie. Maar in principe heb je recht op betaling."
Steenbergen vindt het vrij amateuristisch als er weinig tot niets op papier staat. Dat maakt het voor telers soms lastig. “Dan is de vraag: hoe sterk sta jij in je schoenen, en hoe hard heb je het geld nodig? De Lidls van deze wereld hebben een enorme macht. Die kunnen telers onder druk zetten. Dat heet commerciële macht.”
Ook Van der Sluis ervaart dat veel afspraken mondeling zijn, waardoor het lastig zaken doen is. “We zien veel partijen in de sierteelt die al decennialang zaken met elkaar doen. Het gebrek aan vastlegging in de sierteelt begint sommige bedrijven nu wel op te breken. Ik zie contracten variëren van wekelijkse afspraken vastleggen in een e-mailtje tot een eigen modelovereenkomst. Er zijn ook contracten die gebaseerd zijn op de voorwaarden van Royal FloraHolland, bijvoorbeeld met de zogenoemde ‘Connect voorwaarden’.”
Peter Steenbergen, advocaat in de Bollenstreek:
‘Hoe sterk sta je aan in Je schoenen, en hoe hard heb je het geld nodig?’

Overmacht
Van der Sluis meent dat telers al snel aan de goede kant van het gelijk staan. ,Waar je wel mee te maken krijgt, zijn situaties waarin nakoming écht onmogelijk wordt; zoals een verbod van overheidswege of een gedwongen bedrijfssluiting. Dan kan een partij zich wel op overmacht beroepen.”
TEKST Rianne Nieuwenhuize en Arie-Frans Middelburg


Vakblad voor de Bloemisterij 18 [2020]

Na het grote succes van het eerste Steenbergen Seminar over algemene voorwaarden, dat gehouden werd in februari van dit jaar, hebben wij besloten om een tweede seminar te organiseren, met als onderwerp incasso en debiteurenbeheer.

Helaas brak kort daarna de corona-crisis uit. We hebben toen besloten om het seminar niet in juni, maar op 17 september a.s. te houden.

De omstandigheden zijn helaas nog niet zodanig veranderd, dat wij het verantwoord vinden om u op kantoor te ontvangen.

Het seminar van aanstaande donderdag kan daarom helaas niet doorgaan. Het wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

In de tussentijd gaan wij op zoek naar andere middelen om onze praktische kennis met u te delen. Blijf ons dus volgen.

Op 18 juni a.s. staat het volgende gratis Steenbergen Advocaten Seminar gepland. Helaas is het nog niet verantwoord om een grote groep ondernemers op kantoor te ontvangen. Daarom is het seminar verplaatst naar 17 september 2020.

Dit 2e seminar van 2020 gaat over debiteurenbeheer en incasso. Peter Steenbergen en Jeroen Joustra hebben weer een praktische, informatieve en interactieve presentatie voorbereid.

U krijgt tips en tricks voor de organisatie van uw debiteurenbeheer, de aanpassing van uw algemene voorwaarden en de succesvolle incasso bij probleem-debiteuren. Het resultaat zal zijn dat uw facturen beter en sneller worden betaald. Dus een betere liquiditeitspositie, minder discussies en afboekingen, tevreden klanten en een professionele organisatie.

Tijdens het seminar kunt u uw ervaringen delen en uw vragen stellen. Achteraf ontvangt u een mailing met een samenvatting en meer juridische uitleg.

Het seminar eindigt met een gezellige netwerk borrel.

U kunt zich aanmelden op: www.steenbergenadvocaten.nl/seminar.

Aanmeldingen voor 18 juni a.s. worden automatisch verplaatst naar 17 september a.s.


Voorhout, 14 mei 2020

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en Clair Optiek in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de Gemeente Teylingen. De VOT en Clair Optiek strijden al jaren samen met Steenbergen Advocaten tegen de schimmige financieringsconstructie van het ondernemersfonds in Teylingen. De gemeente had dit via de OZB geregeld, maar voor bepaalde ondernemingen een uitzondering gemaakt. Het gerechtshof maakt hier nu korte metten mee.

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente Teylingen bij de verhoging van de OZB 2017 voor het ondernemersfonds niet mocht regelen dat sommige ondernemers die verhoging weer konden terugkrijgen. Deze zogenaamde ‘retributieregeling’ is in strijd met de wet. De gemeente Teylingen heeft de wet omzeild en haar bevoegdheden opgerekt. En het laten uitvoeren van de retributieregeling door de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (SOT) mag ook niet. Het gaat om exclusieve wettelijke bevoegdheden. Als de gemeente die aan een stichting overdraagt, maakt zij toetsing van haar besluiten door de rechter onmogelijk. Dat is in strijd met de bezwaar- en beroepsregeling in het bestuursrecht.

"De zaak draait om de retributieregeling" zegt de advocaat van Clair en de VOT, Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten. "De Gemeente wilde een uitzondering maken voor bepaalde ondernemers. Dus die zouden niet bijdragen aan het ondernemersfonds. Zo wilde de gemeente een meerderheid voor haar plannen creëren. Maar de SOT en niet de gemeente zelf moest dit uitvoeren. Het gerechtshof is heel duidelijk: dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminerend. En de gemeente had de SOT niet voor haar karretje mogen spannen. Dat maakt het allemaal nog meer verwijtbaar.”

“Deze uitspraak is van groot principieel belang en volkomen terecht”, aldus Jeroen Joustra, “anders kan elke gemeente voortaan een stichting oprichten om allerlei taken uit te voeren, die voor de gemeente zelf verboden zijn. We moeten er op kunnen vertrouwen dat onze overheid eerlijk handelt."

“Wij hebben deze zaak altijd willen regelen. We hadden zelfs een schikking bereikt met Bas Brekelmans. Maar B&W heeft de toenmalige wethouder teruggefloten. De gemeente was overtuigd van haar gelijk. Onze cliënten en wij zijn natuurlijk blij dat het gerechtshof deze zaak nu heel principieel heeft bekeken en recht heeft gesproken.”

“Overigens heeft dit nog grote gevolgen voor de gemeente Teylingen. Deze uitspraak biedt ons de mogelijkheid om de OZB-verhoging 2016 en 2017 voor alle ondernemers in Teylingen te incasseren bij de gemeente. Om aan deze actie deel te nemen kunnen alle ondernemers in Teylingen zich aanmelden via onze website www.steenbergenadvocaten.nl/vot

En als de gemeente weigert mee te werken, dan starten wij meteen een civiele procedure bij de rechtbank vanwege een onrechtmatige overheidsdaad. De kans op succes is na de uitspraak van het gerechtshof heel groot”, aldus Jeroen Joustra.

Algemene voorwaarden worden wel 'kleine lettertjes' genoemd. Hieronder vallen alle standaard afspraken van een onderneming m.b.t. contracten, leveringen, diensten en werkzaamheden.

Elke ondernemer denkt dat hij geweldige algemene voorwaarden heeft en dat hij ze goed gebruikt. Helaas, in bijna 50% van de gevallen is dat niet zo. Dat is dus veel vaker dan u denkt.

En wij weten hoeveel schade dit oplevert, zoals onbetaalde facturen, gedoe met leveringen, het einde van handelsrelaties, negatieve energie, badwill, verloren tijd, etc. En altijd forse kosten.

Deze ellende kunt u eenvoudig voorkomen door:
1. goede algemene voorwaarden (maatwerk)
2. correct gebruik van uw voorwaarden
3. goede communicatie met uw klanten

Wij willen u hier graag over informeren aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk. U krijgt van ons tips & tricks om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid, wanbetaling, claims, etc.

Wat:        Steenbergen Semester Seminar
Onderwerp:     Algemene Voorwaarden
Wanneer:     donderdag 20 februari 2020 om 16.00 uur (borrel vanaf 17.30 uur)
Waar:         Steenbergen Advocaten, Loosterweg 4b, Voorhout
Toegang:     gratis

U bent van harte welkom!

Klik hier om u aan te melden

Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Bollenhandelaren en -veilingen willen een onafhankelijk scheidsgerecht voor de bollensector. Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Volgens Anthos, de koepelorganisatie van bollenhandelaren, en de veilingen Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) en Hobaho heeft het huidige scheidsgerecht als manco dat die alleen voor leden van KAVB toegankelijk is. In de bloembollensector doet dit scheidsgerecht uitspraak in geschillen tussen koper en verkoper.

Het trio wil een orgaan dat voor alle partijen in de bollensector open is, maar wil voorkomen dat er twee scheidsgerechten naast elkaar bestaan. De bollensector kijkt daarom, na overleg met het Nederlands Arbitrage Instituut, of het huidige scheidsgerecht in een stichting kan worden ondergebracht, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De leden van dit scheidsgerecht hebben aangegeven in de stichting te willen opgaan.

Bron: Nieuwe Oogst

maandag 28 oktober 2019 12:15

Nieuwe eisen aan turboliquidatie?

Wanneer een onderneming geen baten meer heeft, staat de weg open om de onderneming versneld te liquideren. Het  betreffende wetsartikel, art. 2:19 lid 4 BW, is in 1994 ingevoerd, tegelijk met de bevoegdheid van de Kamer van Koophandel om inactieve rechtspersonen te ontbinden (art. 2:19a BW). In de praktijk gaat het veelal om besloten vennootschappen. De gedachte was dat dergelijke vennootschappen zich allicht lenen voor malafide praktijken. Om dezelfde reden zou ook het bestuur van de rechtspersoon, bij afwezigheid van baten, eenvoudig zelf de rechtspersoon moeten kunnen ontbinden door opgave bij het Handelsregister. 33.000 van alle 37.000 ontbindingen in 2018 waren turboliquidaties. Uit gegevens van de belastingdienst over de periode 2010-2016 blijkt dat het in 80 procent van alle gevallen ging om boedels zonder baten en fiscale schulden. Het is niet bekend of er andere, niet-fiscale schulden waren.

Dat er van dit instrument ook misbruik wordt gemaakt, onderkent de minister. Daarom wil hij de positie van schuldeisers versterken. Niet door turboliquidate slechts toe te staan als er geen schulden meer zijn, maar via publicatie-eisen voorafgaand aan doorhaling. Zoals de deponering van een slotbalans, een bestuursverklaring en alle voorafgaande jaarrekeningen. Aldus kunnen schuldeisers beter geïnformeerd “verzet aantekenen” tegen de turboliquidate “op de voet van artikel 2:23c BW”, aldus de minister.

Lees er meer over op Mr. Online

U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Bescherming van digitale persoonsgegevens is niet alleen actueel, maar bovendien zeer noodzakelijk. De wereld woord -zeker digitaal gezien- steeds kleiner. Criminele hackers zijn vanuit ieder land voortdurend op zoek naar gegevens die zij kunnen stelen en misbruiken. Reden om digitale gegevens zeer goed te beschermen.

Maar ook de wetgever heeft gesteld dat digitale persoonsgegevens zorgvuldig en goed beschermd bewaard dienen te worden. U bent als ondernemer uiteraard zeer bekend met de onlangs ingevoerde AVG (GDPR). U heeft misschien zelfs een verwerkersovereenkomst moeten sluiten en waarschijnlijk ook uw privacy statement moeten aanpassen.

Dit geldt ook voor ons advocatenkantoor. Daarom hebben wij besloten om de gegevens van onze cliënten nog beter te beschermen en onze dataencryptie nog verder te verbeteren.

 

Dataencryptie?

Wij slaan al onze digitale gegevens docuemnten altijd versleuteld op. Mocht een buitenstaander, zoals een hacker, onverhoopt over een van onze bestanden komen te beschikken, dan kan hij er nog steeds helemaal niets mee dankzij onze encryptie. Alleen wanneer hij beschikt over een uitgebreid wachtwoord kan hij de bestanden openen. En dit wachtwoord wordt nooit bewaard bij de documenten of gegevens. Versleutelde data zijn dus altijd onleesbaar.

In theorie kan een versleuteld bestand gekraakt worden. Hiervoor zijn zware computers nodig. Bovendien geldt: hoe beter de encryptie, des te moeilijker het wordt om de gegevens te kraken. Daarom zijn wij onlangs overgestapt van 128 bit naar 256 bit encryptie. 128 bit encryptie is al sterk. U kunt er van uit gaan dat uw gegevens vrijwel altijd geheim blijven. 256 bit encryptie is echter nagenoeg niet te kraken.

Door de inzet van 256 bit encryptie zijn onze cliënt-gegevens nu nog beter beschermd.

 

AES-256 codering


Advanced Encryption Standard (AES) is een van de meest gebruikte en meest veilige versleutelingsalgoritmen die tegenwoordig beschikbaar zijn. Het is publiek toegankelijk en het is het geheimschrift dat de NSA gebruikt voor het beveiligen van documenten met de classificatie "topgeheim". Het succesverhaal begon in 1997, toen NIST (National Institute of Standards and Technology) officieel op zoek ging naar een opvolger van de verouderende versleutelingsstandaard DES. Een algoritme genaamd "Rijndael", ontwikkeld door de Belgische cryptografen Daemen en Rijmen, blonk uit in veiligheid, maar ook in prestaties en flexibiliteit.

Het algoritme is gebaseerd op verschillende substituties, permutaties en lineaire transformaties, elk uitgevoerd op datablokken van 16 bytes - vandaar de term blockcipher. Deze bewerkingen worden verschillende keren herhaald, "ronden" genoemd. Tijdens elke ronde wordt een unieke roundkey berekend uit de coderingssleutel en opgenomen in de berekeningen. Op basis van de blokstructuur van AES resulteert de wijziging van een enkele bit, hetzij in de sleutel of in het leesbare blok, in een compleet ander codetekstblok - een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele stroomcijfers. Het verschil tussen AES-128, AES-192 en AES-256 is uiteindelijk de lengte van de sleutel: 128, 192 of 256 bit - alle drastische verbeteringen ten opzichte van de 56 bit-sleutel van DES. Ter illustratie: het kraken van een 128-bits AES-sleutel met een hypermoderne supercomputer zou langer duren dan de veronderstelde leeftijd van het universum. En Boxcryptor gebruikt zelfs 256-bits sleutels. Vanaf vandaag bestaat er geen praktische aanval tegen AES. Daarom blijft AES de voorkeursversleutelingsstandaard voor overheden, banken en beveiligingssystemen overal ter wereld.

 

RSA-codering


RSA is vandaag een van de meest succesvolle, asymmetrische versleutelingssystemen. Oorspronkelijk ontdekt in 1973 door het Britse inlichtingenbureau GCHQ, ontving het de classificatie "topgeheim". We moeten de cryptologen Rivest, Shamir en Adleman bedanken voor de civiele herontdekking in 1977. Ze stuitten eropr tijdens een poging om een ​​ander cryptografisch probleem op te lossen.

In tegenstelling tot traditionele, symmetrische versleutelingssystemen, werkt RSA met twee verschillende sleutels: een openbare en een private sleutel. Beide werken complementair aan elkaar, wat betekent dat een bericht dat is gecodeerd met een van beide alleen kan worden gedecodeerd door de tegenpartij. Aangezien de privésleutel niet kan worden berekend met de openbare sleutel, is deze laatste algemeen beschikbaar voor het publiek.

Dankzij deze eigenschappen kunnen asymmetrische cryptosystemen worden gebruikt in een breed scala aan functies, zoals digitale handtekeningen. Tijdens het ondertekenen van een document wordt een vingerafdruk gecodeerd met RSA aan het bestand toegevoegd en kan de ontvanger zowel de afzender als de integriteit van het document verifiëren. De beveiliging van RSA zelf is voornamelijk gebaseerd op het wiskundige probleem van integere factorisatie. Een bericht dat op het punt staat te worden gecodeerd, wordt behandeld als één groot nummer. Bij het versleutelen van het bericht, wordt het verhoogd tot de kracht van de sleutel, en verdeeld met de rest door een vast product van twee prime-lenzen. Door het proces met de andere sleutel te herhalen, kan de leesbare tekst opnieuw worden opgehaald. De beste momenteel bekende methode om de codering te verbreken vereist het ontbinden van het product dat in de divisie wordt gebruikt. Momenteel is het niet mogelijk om deze factoren te berekenen voor getallen groter dan 768 bits. Dat is de reden waarom moderne cryptosystemen een minimale sleutellengte van 3072 bits gebruiken.

Search