E-mail valt nu ook onder het briefgeheim

Vertrouwelijkheid is een wezenskenmerk van communicatie. Daarom heeft de Tweede Kamer een wijziging van artikel 13 van de Grondwet aangenomen. Dit artikel sprak voorheen over telefoon- en telegraafgeheim. In het aangenomen wetsvoorstel staat nu 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim'. Daarmee is de grondwet aangepast op de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Tussenkomst van de rechter, het belang van de natonale veiligheid of toestemming van een in de wet aangewezen persoon zullen vereist zijn om artikel 13 van de Grondwet te mogen schenden.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Steeds meer kantoren schrappen kantoorkosten

Goed anticiperen op nieuwe tijden. Dat is niet alleen een mission statement, maar iets dat wij ook dagelijks in de praktijk brengen. Ruim een jaar geleden besloten wij onze kantoorkosten te schrappen, met als gevolg dat onze declaraties niet meer standaard met enkele procenten kantoorkosten werden verhoogd.

Inmiddels blijken wij daar niet meer de enige in te zijn, zo schrijft het vakblad 'Mr.' in een online artikel:

"Het doorberekenen van kantoorkosten door advocaten is een uitstervend fenomeen. Steeds meer advocatenkantoren stoppen met de meest irritante kostenpost op de declaratie. Dit blijkt uit een rondvraag van Mr. onder advocaten, een accountant, een bedrijfsjurist, een pensioenuitvoerder en een hoogleraar. De opslag verhoogt de factuur met soms wel acht procent."

Lees hier het hele artikel.

Jaarlijks ruim 27 miljard door handen van rechters

De financiële waarden van geschillen waarover rechters jaarlijks oordelen, bedraagt ruim 20 miljard euro. Dat berekende onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Worden daar de bewindvoeringszaken bij opgeteld, dan komt er nog eens 6,6 miljard euro aan beheerde vermogens bij.

De Raad voor de rechtspraak wilde weten wat het financieel belang is dat is gemoeid met rechtszaken. Een kwantificering van dat belang is een belangrijke indicatie het economisch belang van de Nederlandse rechtspraak. Uit verschillende onderzoeken bleek eerder dat goede rechtspraak (tijdig, betrouwbaar, deskundig) bijdraagt aan de economie van een land.

Het Ecorys-onderzoek richtte zich op een schatting van de jaarlijks in totaal met civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken in Nederland gemoeide financiële belangen. Het onderzoek is beperkt tot rechtsgebieden met een overwegend of substantieel financieel belang: kanton, civiel (waaronder familie), bestuur en belasting. Alleen zaken in eerste aanleg zijn in het onderzoek betrokken.

Met deze zaken is jaarlijks een bedrag van ongeveer 20,5 miljard euro gemoeid, berekende Ecorys. Daarnaast wordt via bewindvoeringen nog eens een voorraad van ter waarde 6,6 miljard per jaar door de kantonrechter beoordeeld. De helft van die jaarlijkse 20,5 miljard euro komt voor rekening van de faillissementsverzoeken. Daarnaast gaat er in de schuldsaneringsverzoeken nog eens één miljard om en bij de civiele handelszaken gaat het om jaarlijks bedrag van bijna 5 miljard. Kanton handelszaken voegen daar nog een 1,9 miljard aan toe. Bij bestuurszaken gaat het om ruim 500 miljoen en bij belastingzaken om jaarlijks 900 miljoen.

Om onderzoekstechnische en praktische redenen is op bestuursrechtelijk gebied een aantal zaken met mogelijk groot financieel belang niet in het onderzoek betrokken. Zaken in eerste aanleg bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn niet meegenomen. “Daarom kan”, aldus de Raad voor de rechtspraak, “worden geconcludeerd dat op jaarbasis zeker rond de 30 miljard euro gemoeid is met rechtszaken”.

De Raad voor de rechtspraak laat vervolgonderzoek doen om nog meer inzicht te krijgen in het economische belang van rechtspraak.
Bron: https://www.mr-online.nl/jaarlijks-ruim-27-miljard-door-handen-van-rechters/

Bekijk de foto's van de feestelijke kantooropening op 12 mei

Op donderdag 12 mei jl. hebben wij de feestelijke opening van ons nieuwe kantoorpand beleefd. Wij mochten zo'n tweehonderd belangstellenden verwelkomen: cliënten, zakelijke relaties, collega's, familie en vrienden!

fotos opening 12052016

Radio BO, Omroep van de Bollenstreek, verzorgde een live uitzending en journaliste Ingrid Langeveld verzorgde een artikel in de plaatselijke pers (zie pagina 3 van het Teylinger Nieuwsblad).Het jazzy – easy listening kwartet Just Us onder leiding van Sophie Warmerdam zorgde voor prachtige muziek en de geweldige catering werd verzorgd door Wim en Jacqueline van Vliet, met de hulp van de kinderen van Peter, samen met hun vriendinnen / vrienden.

Peter Steenbergen dankte de aanwezigen hartelijk voor hun belangstelling en hun felicitaties. Daarna spraken de heer David de Knijff (deken van de Haagse Orde van Advocaten) en de heer Jan van Vliet (ambassadeur van de Bollenstreek) de aanwezigen enthousiast toe. Zij feliciteerden ons van harte met het mooie kantoor.

Tot slot verzorgde de nieuwe generatie Steenbergen advocaten in toga de officiële opening ("Steenbergen, Steenbergen, Steenbergen en Steenbergen Advocaten").

Kortom, het was een zeer geslaagde opening.

Wij zijn zeer verheugd met alle belangstelling. De vele aanwezigen, de cadeaus, bloemstukken, kaarten en overige enthousiaste en warme reacties (zelfs van verhinderde relaties) hebben wij enorm gewaardeerd. Wij danken u hiervoor!

Dit alles geeft ons veel energie voor een mooie (zakelijke) toekomst in ons nieuwe kantoorpand. Wij houden daarbij graag contact met u.

Van de opening maakte Martine Goulmy deze prachtige reportage.

Het merk Donald Drumpf

drumpf
John Oliver, de Britse presentator van het televisieprogramma  “Last Week Tonight” op HBO, heeft het woord  “Drumpf” ingediend voor registratie als handelsmerk, in een poging Donald Trump buiten het Witte Huis te houden. De aanvraag is ingediend op 26 februari, twee dagen voordat Oliver’s show werd uitgezonden..

In het programma somde Oliver een hele lijst van financiële mislukkingen van Trump op.

Een belangrijk element van het merkenrecht is het onderscheidend vermogen van een merk. Volgens de komiek is het woord 'Drumpf' op een bijzondere manier onderscheidend. Het zou volgens de komiek klinken als een morbide obese duif die tegen een raam zou vliegen. Drumpf!

Oliver verkoopt ook petten met de tekst 'Make Donald Drumpf Again!', een parodie op de tagline van de Trmpcampagne 'Make America Great Again!'.

Nu is het afwachten of Trump de komiek aanklaagt en er weer een enorm mediacircus van maakt.

Bron: Americanlawyer.com

Belangrijke veranderingen in het Europese Merkenrecht

eu merkennieuws

Andere namen

Het Europese Merkenbureau heeft een andere naam gekregen. Vanaf nu heet het "Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie". Ook de term "Gemeenschapsmerk" zal worden veranderd in een nieuwe officiële naam die binnen de gehele Europese Unie gebruikt zal worden: "Uniemerk".

Merken met een luchtje

Het vereiste om een merk grafisch voor te stellen zal verdwijnen. Dat maakt de weg vrij voor merken waarvan geen grafische voorstelling gemaakt kan worden, zoals geuren en klanken. Deze verandering gaat in per oktober 2017.

Registratie voortaan in één klasse

Waar voorheen voor één vast bedrag registratie in drie product- of dienstklassen mogelijk was, wordt het nu mogelijk om in slechts één klasse te registreren. Voor veel merken was het niet noodzakelijk om  in meer dan één klasse geregistreerd te worden, maar omdat registratie tot voor kort standaard voor drie klassen gold, raakte het merkenregister onnodig vol. Door deze maatregel wordt dit tegen gegaan. Bovendien wordt registratie in één klasse goedkoper.

Een goed advocaat weet wat er speelt

header peter steenbergen adest musica

Peter Steenbergen is advocaat en ondernemer. En helemaal thuis in de Bollenstreek.

Peter Steenbergen is advocaat, ondernemer en een echte Bollenstreker. Sinds kort is zijn advocatenkantoor gevestigd in een authentieke Bollenschuur te Voorhout, midden tussen de bollenvelden. Hij heeft een duidelijke mening over de moderne advocatuur. Een goed advocaat is scherp, kundig, maar vooral betrokken. Hij moet weten wat er speelt.


Weten wat er speelt

"Ik voel me hier thuis" zegt Peter Steenbergen met een tevreden lach op zijn gezicht. "Ik ben advocaat geweest in Amsterdam en Den Haag en heb daar ook gewoond. Nu woon en werk ik bijna 12.5 jaar in de Bollenstreek en ik heb het hier enorm naar mijn zin. Het stikt hier van de hardwerkende ondernemers die de streek nationaal en internationaal op de kaart zetten. Vraag een buitenlander naar een typisch kenmerk van Nederland en hij noemt al gauw de Bollenstreek. Ik hoor hier met mijn kantoor thuis”.

Steenbergen koos er deze zomer voor om zijn kantoor te verplaatsen naar een oude bollenschuur in Voorhout. “We wilden de afstand tot onze cliënten verkleinen en dus weg uit de klassieke kantooromgeving. We werken nu tussen de bollenvelden en tussen onze (potentiële) cliënten. En we kijken dagelijks uit over de bollenvelden”. Ook binnen ademt het kantoor van Steenbergen een andere sfeer: geen ouderwets advocatenkantoor, maar stoere industriële lampen, grote bloemenprints op de muren en oude veilingkarren als vergadertafels. Steenbergen vervolgt: "We willen letterlijk en figuurlijk naast onze cliënten staan. Wij zijn geïnteresseerd in wat ze doen en kunnen. We willen voor hun herkenbaar en benaderbaar zijn. Zo ontstaat er verbinding.”

peter steenbergen tromboneErvaring
Met ruim 25 jaar ervaring als advocaat weet Steenbergen waar hij het over heeft. Vanaf het begin van zijn carrière als advocaat werkt hij al voor ondernemers in de glastuinbouw. "Tijdens mijn studie maakte ik al contracten voor rozenveredelaars. Als advocaat kwamen daar andere bedrijven rondom Aalsmeer en in het Westland bij. En toen kreeg ik de kans om te verhuizen naar de Bollenstreek en hier voor mij zelf te beginnen. Mooier kun je het niet hebben. Mijn kantoor is echt gespecialiseerd in de sector Agri & Food en alle daar aan gelieerde sectoren, zoals machinebouw, verpakkingsindustrie en transport. En onze klanten komen uit heel Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit Israël, Kenia, de VS en Ecuador."

“Er bestaat hier ontzettend veel creativiteit en innovatiekracht. Er wordt veel bedacht, uitgevonden en geëxploiteerd. Het is van het grootste belang dat de investeringen worden terugverdiend. En daar komen wij in beeld. Wij regelen de bescherming van merken, kwekersrechten en octrooien. En we stellen de contracten en algemene voorwaarden op. Zo komt de onderneming niet in juridische problemen. En als het nodig is treden wij op tegen inbreuken, leggen we beslagen en voeren wij de nodige procedures.”

Juridisch huisarts
“Het valt mij op dat mensen ons vaak in een laat stadium om advies vragen. In sommige gevallen zijn de problemen dan al groot, is het geschil al geëscaleerd. Wij kunnen dan alleen nog de rechtszaak winnen. Maar de feiten en de fouten staan dan al vast. Ik denk dan vaak: daar had ik eerder bij willen zijn. Want dan kan ik mijn cliënten een hoop geld en gedoe besparen, dan heb ik ten minste nog invloed op de feiten en kan ik helpen de fouten te voorkomen. Wat dat betreft ben ik liever de juridische huisarts dan de chirurg. Als huisarts kan ik nog een goede diagnose stellen, assisteren en waar nodig bijsturen. Als chirurg kan ik alleen nog maar opereren, maar dan is de ‘patiënt’ al ernstig ziek en zou hij kunnen ‘overlijden’. Dat soort risico’s wil ik voor mijn cliënten voorkomen.”

Identiteit
Steenbergen:  “De Bollenstreek heeft een sterke identiteit die enthousiast wordt uitgedragen door haar inwoners en diverse verenigingen en stichtingen. Er heerst hier een sfeer van onderlinge verbondenheid. Wij voelen ons sterk met de organisaties in de Bollenstreek verbonden. Daarom staan wij hen graag bij met onze juridische deskundigheid, meestal pro deo. Wij zien dat als een vorm van sponsoring, niet d.m.v. geld maar d.m.v. iets te leveren, waar wij goed in zijn.”

Typische Bollenstreekse organisaties als Het Bloemencorso, ‘t Onderdak en Adest Musica mogen al geruime tijd rekenen op de juridische bijstand van Steenbergen. In alle voorkomende zaken heeft Steenbergen positieve resultaten bereikt. Daarnaast steunt Steenbergen organisaties als het Museum De Zwarte Tulp in Lisse en de Van Lynden Society (De Keukenhof).  “Het geeft mij veel voldoening om te kunnen bijdragen aan de waarde van die organisaties voor onze Bollenstreek", aldus Steenbergen.

Adest Musica
Sinds kort is Steenbergen ambassadeur van Adest Musica: ”Een professioneel georganiseerde vereniging die toewijding en enthousiasme uitstraalt. Een relatief kleine groep mensen, die samen zorgen voor een prestatie van wereldniveau, telkens weer. Dat is typerend voor de Bollenstreek. Ik steek graag de loftrompet  over Adest Musica”. Lachend: “ Of moet ik zeggen de loftrombone?” Hij vervolgt: "We voelen ons hier thuis en geven dat graag gestalte door ons ‘steentje’ bij te dragen aan de samenleving. En bijvoorbeeld aan Adest Musica, want: c'est le ton qui fait la musique".

(Dit interview werd eerder gepubliceerd in Adest Magazine, het magazine van muziekvereniging Adest Musica)

Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout