E-mail valt nu ook onder het briefgeheim

Vertrouwelijkheid is een wezenskenmerk van communicatie. Daarom heeft de Tweede Kamer een wijziging van artikel 13 van de Grondwet aangenomen. Dit artikel sprak voorheen over telefoon- en telegraafgeheim. In het aangenomen wetsvoorstel staat nu 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim'. Daarmee is de grondwet aangepast op de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Tussenkomst van de rechter, het belang van de natonale veiligheid of toestemming van een in de wet aangewezen persoon zullen vereist zijn om artikel 13 van de Grondwet te mogen schenden.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout