AGRI & FOOD.

Wij kennen de agri en food sector. Van veredeling en selectie tot snijbloem, potplant, tomaat of aardappel. Van bouwplan tot productiekas. Van oogst in het buitenland of vis in de zee tot de verwerkende industrie, groothandel, restaurant of winkel. Van kruidenmengsel tot vleesproduct. Van grondstof tot drogisterijproduct of medicijn.

Sectoren vergroeien
We zien de Agri & Food sector en de Farmacie sector steeds meer met elkaar vergroeien. Door biotechnologie, technische beïnvloeding van natuurlijke processen, gentechnologie. Maar ook doordat er voor de rechtsbescherming van natuurlijke producten een beroep wordt gedaan op het octrooirecht (plant patents) i.p.v. kwekersrecht (plant breeders rights). Wanneer u een nieuwe bloem of plant heeft gekweekt krijgt u met deze sectoren te maken. Wij staan u daarin bij als advocaat in de bloementeelt, sierteelt en de agri sector.

Snelle ontwikkelingen, zowel technisch als juridisch
Een dynamische wereld, constant in beweging, in de praktijk en op juridisch vlak. We kennen de verticale processen in deze sectoren. We weten welke tussenstappen, tussenpersonen, halffabricaten, toevoegingen en vereisten er aan te pas komen om tot het eindproduct op de eindbestemming te komen.

Wij kennen de instanties
En we kennen de betrokken technische, controlerende en juridische instanties en adviseurs, zoals de overheid, de Raad voor de Plantenrassen, de NAKT, de Inspectie voor de Landbouw en Visserij, de Voedsel- en Warenautoriteiten, het Bureau voor de Intellectuele Eigendom en de arbitragecolleges en de rechterlijke macht.

Wij kennen uw sector
We kennen ook de sectoren, die veel samenwerken met de Agri, Food & Farma sector, zoals toeleveranciers en afnemers. Denk aan machinefabrikanten en verpakkingsindustrie (mechanisatie & industrie), transporteurs (transport, logistiek & automotive), de (ver)bouw van kassen, bedrijfsgebouwen en fabrieken (bouw en vastgoed).

Wij staan u bij in zaken over

 • bloemen, bollen, planten, zaden, bomen
 • groente en fruit
 • agrarische producten
 • horeca en catering
 • veredeling, vermeerdering en teelt
 • contracten en algemene voorwaarden
 • registratie van kwekers-, merk- en octrooirechten
 • inbreuk op kwekers-, merk- en octrooirechten
 • douanebeslag en andere beslagen op inbreukmakende zaken
 • pachtzaken en arbitragezaken
 • anti-piraterij (import van inbreukmakende producten) 
 • biotechnologie
 • veilingvoorwaarden
 • nationale en internationale handel
 • voedingsmiddelen en additieven
 • rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en coöperaties
 • familiebedrijven en bedrijfsovername
 • mededinging
 • (product)aansprakelijkheid
 • verzekeringen
 • vergunningen
 • financiering / banken
 • ketenaansprakelijkheid
 • kassenbouw
 • klimaatcomputers
 • energie en installaties

SECTOREN EN EXPERTISES

ONDERSTEUNING WAAR U WIJZER VAN WORDT

Steenbergen Advocaten creëert waarde. Waarde door verder vooruit te kijken. Waarde door conflicten op te lossen en impasses te doorbreken. Waarde door procedures doelgericht te voeren of juist te voorkomen.

ONDERNEMERS & BEDRIJFSLEVEN

Wij staan regelmatig ondernemers bij in allerlei zaken die met de dagelijkse praktijk van het drijven van een onderneming te maken hebben. Wij adviseren en procederen met name over contracten, huur & verhuur, koopovereenkomsten en de aankoop en exploitatie van agrarische en bouwgrond. Wij adviseren bij het opstellen van contracten en stellen overeenkomsten en algemene voorwaarden op.

AGRI & FOOD

Van veredeling en selectie tot snijbloem, potplant, tomaat of aardappel. Van bouwplan tot productiekas. Van oogst in het buitenland of vis in de zee tot de verwerkende industrie, groothandel, restaurant of winkel. Van kruidenmengsel tot vleesproduct. Van grondstof tot drogisterijproduct of medicijn.

MECHANISATIE & INDUSTRIE

Vrijwel alles, tenzij het nog puur natuur is, wordt tegenwoordig industrieel geproduceerd.
Dat geldt in feite ook voor de agri, food en farma sector. Van vraag van een klant of probleem in het bedrijf tot nieuwe oppotmachine, landbouwspuit, plantenhoes, bedrukte bollendoos of veilingkar.
Van nieuwe milieuwetgeving tot nieuw verfproduct, gepasteuriseerde melk of electrische auto.

TRANSPORT &
LOGISTIEK

Steekwoorden zijn warehousing, op- en overslag, distributie, packaging and handling, expeditie, transport over de weg, door de lucht, per schip of trein, al dan niet geconditioneerd, pakketdiensten, verhuur van containers, transportmiddelen, machines en kranen, recycling, afvalverwerking, personenvervoer, importeurs en dealers, brancheorganisaties, schadeherstel, lease, verhuur en verkoop, inkoop onderdelen, wagenparkbeheer.

ART, DESIGN, MEDIA & SPORT

Wij hebben van oudsher ook grote interesse voor de creatieve sector, zowel voor de kunstenaars en makers van kunstzinnige werken, als voor de producenten en exploitanten van auteursrechtelijke werken en rechten van intellectuele eigendom. Onze advocaten hebben deels zelf een achtergrond in de multimedia en reclamebranche. Wij weten dus waarover wij adviseren.

ZAKELIJKE INCASSO

Een advocaat mag en kan alles wat u in een incassozaak nodig heeft, zoals beslag laten leggen, een vonnis laten executeren en procederen voor elke rechtbank. Incassobureaus, deurwaarders en verzekeringen mogen dat niet. Zij moeten soms een zaak alsnog overdragen aan een advocaat. Daar zit u toch niet op te wachten, u wilt one stop shopping!