Tarieven / Voorwaarden

Wij werken als team voor onze cliënten. Wij behandelen alle zaken als team, zodat onze cliënten profiteren van onze gezamenlijke expertise en vaardigheden. Vanaf 1 juli 2016 voeren we dit door in één vast uurtarief voor onze diensten en onze advocaten, dus identiek voor het hele team.
Eenvoudig en transparant. En voor cliënten maakt het dan niet meer uit wie van ons team bepaalde diensten verleent.
We maken alleen onderscheid tussen Ondernemingen en Particulieren omdat de eerste groep veel meer fiscale voordelen m.b.t. de kosten en de btw heeft.

Uurtarieven 2016 (netto) ondernemingen particulieren
mr. P.W.M. Steenbergen € 195,- € 160,-
mr. K. Zamri € 195,- € 160,-
mr. J.S.K. Joustra € 195,- € 160,-

Dit zijn redelijke en reële tarieven, waarvoor wij ons werk graag kunnen en willen doen.

Wij werken op basis van uurtarieven, omdat niemand kan inschatten hoe een zaak zich ontwikkelt. Bij het begin van een zaak valt niet te voorspellen welke werkzaamheden er nodig zijn en hoe veel tijd dat gaat kosten. Dit hangt af van de zaak zelf, van de feiten en de omstandigheden, van de cliënt en de wederpartij, van de ontwikkelingen in een geschil, zoals schikken of procederen, etc. Daarom is een uurtarief een hele goede methode om met elkaar af te rekenen.

B: Geen kantoorkosten

Ons uurtarief is ons uurtarief, er komt niets bij voor onze cliënten. Wij brengen geen percentage van het uurtarief als opslag voor kantoorkosten in rekening.

C: Vaste tarieven

Wij kunnen in sommige zaken vaste tarieven met onze cliënten afspreken. Maar dan moet de omvang van de werkzaamheden en de tijd goed in te schatten zijn.

D: Bijzondere tarieven

Wij hanteren in zaken van Steenbergen Incasso, Steenbergen HRM Support, Steenbergen Mediation Support en in toevoegingszaken over het algemeen bijzondere tarieven en bijzondere voorwaarden

E: Onkosten

  • onze tarieven staan los van de onkosten in een zaak
  • de onkosten komen altijd voor rekening van cliënten
  • bijvoorbeeld: griffierecht, deurwaarders, andere zakelijke dienstverleners, koeriers, vertalers, kadaster, KvK, aangetekende post, parkeer-, reis- en horecakosten

F: Voorwaarden

  • wij brengen onze diensten en de onkosten op basis van voorschot of nabetaling in rekening, met betalingstermijnen van 5 of 14 dagen
  • wij starten onze dienstverlening als de overeenkomst van opdracht is gesloten en als onze voorschotdeclaraties zijn betaald
  • wij schorten onze werkzaamheden op als een declaratie niet tijdig is betaald
  • onze tarieven zijn netto en worden met 21% btw belast
  • wij brengen 0% kantoorkosten in rekening
  • op onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden 2016 van toepassing

Voorhout, 01-07-2016

Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout