Tarieven / Voorwaarden

A: In 2018 één uniform en vast tarief voor alle cliënten, alle zaken en alle advocaten
Het netto uurtarief van Steenbergen Advocaten is € 210 per uur. Dat geldt voor al onze diensten en werkzaamheden. Geen rare opslagen, zoals veel advocaten bovenop hun uurtarief declareren. Bijvoorbeeld voor spoedzaken, of voor zogenaamde ‘kantoorkosten’. Nergens voor nodig, vinden wij. De meeste zaken hebben spoed en worden door ons z.s.m. afgehandeld. Zo nodig doen wij dat buiten kantooruren. Waarom zouden we daar een opslag voor vragen? En de kosten zijn ons risico; het is tenslotte ons businessmodel. Waarom zouden we onze kantoorkosten apart aan u declareren, bovenop ons uurtarief?

Uurtarieven 2018
 
mr. P.W.M. Steenbergen € 210,-
mr. J.S.K. Joustra € 210,-

B: Een redelijk en kostendekkend tarief

Op grond van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij verplicht om onze diensten tegen een redelijk en kostendekkend uurtarief in rekening te brengen. Het is niet toegestaan om met tarieven te stunten omdat dat oneerlijke concurrentie in het leven roept en uiteindelijk ten koste van de kwaliteit gaat.

C: Geen kantoorkosten; wel btw

Ons uurtarief is ons uurtarief, er komt voor u niets bij, dus zoals gezegd geen opslagen. Omdat het om een netto tarief gaat, dienen wij wel de btw-opslag van 21% te declareren.

D: Bijzondere tarieven

In de zaken van Steenbergen Incasso, Steenbergen Mediation en Steenbergen HRM (introductie in 2018) kunnen wij afwijkende tarieven toepassen. Die vindt u terug op de betreffende websites.
Wij kunnen in bepaalde zaken of voor bepaalde diensten afwijkende tariefafspraken maken, zoals een vast of een succesafhankelijk tarief, eventueel in combinatie met een aangepast uurtarief.

Wellicht introduceren wij in 2018 een abonnement- of een strippenkaartsysteem voor onze diensten.

E: Onkosten

  • onze tarieven staan los van de onkosten in een zaak
  • de onkosten komen altijd voor rekening van cliënten
  • bijvoorbeeld: griffierecht, deurwaarders, andere zakelijke dienstverleners, koeriers, vertalers, kadaster, KvK, aangetekende post, parkeer-, reis- en horecakosten

F: Voorwaarden

Op onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden 2018 van toepassing. Daarin staan aanvullende financiële voorwaarden vermeld.

Voorhout 31 december 2017
Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout