Verklaring WWFT 2016

Inleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is per 1 augustus 2008 van kracht. Alle advocaten(kantoren) in Nederland zijn verplicht om deze wet na te leven en te implementeren in hun praktijk.

witwassen geld advocatuur

Steenbergen Advocaten ondersteunt de Wwft omdat wij het van belang achten dat de advocatuur als beroepsgroep verschoond blijft van fraude en witwaspraktijken en van cliënten die de advocatuur hiervoor willen gebruiken. Daarom hebben wij de richtlijnen van de Wwft in onze praktijk geïmplementeerd door middel van de volgende maatregelen.

Identificatieplicht
Op grond van de Wwft verplichten wij ons om de identiteit van onze cliënten (regelmatig) vast te stellen en een inschatting te maken van hun risicoprofiel.

Zakelijke cliënten
Wij vragen onze zakelijke cliënten regelmatig, bijvoorbeeld als ze nieuw zijn of een nieuwe zaak aanbrengen, om een uittreksel uit het handelsregister KvK m.b.t. hun onderneming en om inzage in het paspoort van ten minste één van hun directieleden. Het betreffende directielid dient hierbij aanwezig te zijn omdat wij het paspoort moeten verifiëren. Vervolgens maken wij daar een kopie van, die wij in het dossier bewaren.

Particuliere cliënten
Wij vragen onze particuliere cliënten regelmatig, bijvoorbeeld als ze nieuw zijn of een nieuwe zaak aanbrengen, om inzage in hun paspoort. De betreffende persoon dient hierbij aanwezig te zijn omdat wij het paspoort moeten verifiëren. Vervolgens maken wij daar een kopie van, die wij in het dossier bewaren.

Meldingsplicht
Verder gaan wij in elke zaak na of er sprake kan zijn van een transactie of een opdracht, die verband houdt met witwassen van zwart geld of met financiering van terrorisme. Indien wij dit vermoeden, melden wij dit bij de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIUN).
 
In dit kader verplichten wij ons om elke verdachte transactie via onze kas te onderzoeken en in elk geval elke transactie vanaf € 5.000 bij de Deken van de NOVA en elke transactie vanaf € 15.000 ook bij de FIUN te melden.  

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wwft kunt u terecht op de website van de Wwft, de NOVA of de FIUN. Voor meer informatie over onze maatregelen in het kader van de Wwft kunt u contact opnemen met mr. Peter W.M. Steenbergen (0252-225253 / peter @ steenbergenadvocaten.nl).
Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout